Magazyn Fabryczny - Po godzinach

O! Robaczek
Drepcze krzywo.
Czemu błądzi?
Bo pił piwo!

I nie jedno,
Nie dwa razem!
Nasz Robaczek
Jest pod gazem!

Chuch potężny,
Ciuch stargany.
Nasz robaczek
Jest zalany!

Widać dobrze
Po Robaczku –
Nie skończyło
Się na smaczku!

A gdy spytać
Larwę ową,
Czemu pije
Ciecz chmielową.

Powie dziarsko
(Mając w czubie):
- Piję piwo,
Bo je lubię!

***

Lecz po chwili
Spuści z tonu,
Doda cicho:
(Po kryjomu)

Z Robaczycą -
-Żoną - draka.
Więc zalewam
Tu robaka!