Magazyn Fabryczny - Po godzinach

Patrz! Na stole
Konik polny.
A ruch jego
Dość powolny.

Naprzeciwko
Zaś owada
Echo w kuflu
Odpowiada.

Ruch konika
Mówi tyle:
We krwi są już
Trzy promile!

- Czemu skoków
Ty nie ćwiczysz
A miast tego
Kufle liczysz?

- Jesteś w błędzie -
Konik powie
- ćwiczę skoki
Co się zowie!

- Lecz, co skoczę –
Doda żywo
(choć bełkocąc)
- To na piwo!